Filtrer på sted og nivå:

  • Sted

  • Trinn

Formidlingsprogram

Alle våre formidlingsprogram er tilrettelagt for aktiv deltakelse av elevene, og forankret i læreplanen.

Undervisningen gjennomføres på Vitensenteret Sørlandet, men vi kan også dra ut på hjul og besøke klasser på skolen.