Kodekjemi

Naturfagsforsøk hvor vi bruker programmering.  Elevene skal bruke programmering for å løse en utfordring knyttet til surhetsgraden i en løsning. Praktisk med fokus på mestring. 

Kompetansemål

  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.   
  • utforske kjemiske reaksjoner.  
Hvem passer det for: 10. trinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 10. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $