Kontaktinformasjon – Vitensenteret Sørlandet

Arendal

Tlf (generelle henvendelser):
37 00 67 67
Tlf (booking):
37 00 67 68 / 919 15 519

E-post:
post@vitensor.no

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Kristiansand

Tlf (generelle henvendelser):
917 48 253
Tlf (booking):
37 00 67 68 / 919 15 519

E-post:
post@vitensor.no

Besøksadresse:
Markensgate 21A
4611 Kristiansand

Ansatte

Kine (Anne Cathrine) Wangerud
Leder av Vitensenteret Sørlandet

kine.wangerud@vitensor.no
Mobil: 922 53 478

Harald A. Halvorsen
Daglig leder

harald@vitensor.no
Mobil: 466 24 824

Trygve Nordgaard
Daglig leder Raet besøkssenter

trygve.norgaard@raetbesokssenter.no
Mobil: 413 04 464

Ingebjørg Angelstad
Markedsføring og utstillingskonsepter

ingebjorg.angelstad@vitensor.no
Mobil: 917 97 504

Connie Johnsen
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

connie@vitensor.no
Mobil: 916 81922

Jenny Ramsvik
Formidler

Jenny.ramsvik@vitensor.no
Mobil: 404 89 884

Tina Meland
Formidler

tina@vitensor.no
Mobil: 975 61 329

Helene Kjær Risinggård
Formidler

helene@vitensor.no
Mobil: 957 06898

Børge Mørkve-Simonsen
Formidler

borge@vitensor.no
Mobil: 477 52 278

Arne Kristian Ekra
Formidler

arne@vitensor.no
Mobil 905 59 693

Solveig Helgesen
Formidler

solveig@vitensor.no
Mobil: 950 42 556

Monica Skogen
Formidler 

monica.skogen@vitensor.no
Mobil: 901 88 513

Mikal Nilsen
Formidler

mikal.nilsen@vitensor.no
Mobil:

Morten Christensen
Formidler

morten.christensen@vitensor.no
Mobil:

Ellen Myhre Bøe
VitenButikk og Resepsjon

ellen@vitensor.no
Mobil: 986 17 202

Morten Kløvfjell
Drift- og vedlikeholdsansvarlig 

morten.klovfjell@vitensor.no
Mobil: 415 64 841

Dag Boman
SeniorLos

post@vitensor.no
Mobil: