Kontakt Vitensenteret Sørlandet

Arendal

Tlf 
37 00 67 67

E-post:
post@vitensor.no

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Kristiansand

Tlf :
37 00 67 67

Helg/ skoleferie :
917 48 253

E-post:
post@vitensor.no

Besøksadresse:
Markensgate 21A
4611 Kristiansand

Kine (Anne Cathrine) Wangerud

Leder av Vitensenteret Sørlandet

Telefon: 922 53 478

Trygve Nordgaard

Daglig leder Raet besøkssenter

Telefon: 413 04 464

Espen Flaath

Drift- og vedlikeholdsansvarlig

Telefon: 916 35 774

Ingebjørg Angelstad

Markedsføring og utstillingskonsepter

Telefon: 917 97 504

Connie Johnsen

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Telefon: 916 81 922

Ellen Myhre Bøe

Butikk og resepsjon (permisjon)

Telefon: 986 17 202

Jenny Ramsvik

Formidler og opplevelsesansvarlig

Telefon: 404 89 884

Tina Meland

Formidlingsansvarlig

Telefon: 975 61 329

Børge Mørkve-Simonsen

Formidler

Telefon: 477 52 278

Helene Kjær Risinggård

Formidler (permisjon)

Telefon: 957 06 898

Arne Kristian Ekra

Formidler

Telefon: 905 59 693

Solveig Helgesen

Formidler

Telefon: 950 42 556

Monica Skogen

Formidler

Telefon: 901 88 513

Ingrid Gartha Simpson

Formidler Besøkssenter Raet (permisjon)

Telefon: 413 05 788

Joakim Svindland

Formidler

Telefon: 48049512

Kjetil Viken

Formidler

Telefon: 98069077

Maren Elise Nyberg

Formidler

Jenny Ramsvik

Formidler og opplevelsesansvarlig

Telefon: 404 89 884

Tina Meland

Formidlingsansvarlig

Telefon: 975 61 329

Børge Mørkve-Simonsen

Formidler

Telefon: 477 52 278

Helene Kjær Risinggård

Formidler (permisjon)

Telefon: 957 06 898

Arne Kristian Ekra

Formidler

Telefon: 905 59 693

Solveig Helgesen

Formidler

Telefon: 950 42 556

Monica Skogen

Formidler

Telefon: 901 88 513

Ingrid Gartha Simpson

Formidler Besøkssenter Raet (permisjon)

Telefon: 413 05 788

Joakim Svindland

Formidler

Telefon: 48049512

Kjetil Viken

Formidler

Telefon: 98069077

Maren Elise Nyberg

Formidler

Jenny Ramsvik

Formidler og opplevelsesansvarlig

Telefon: 404 89 884

Tina Meland

Formidlingsansvarlig

Telefon: 975 61 329

Børge Mørkve-Simonsen

Formidler

Telefon: 477 52 278

Helene Kjær Risinggård

Formidler (permisjon)

Telefon: 957 06 898

Arne Kristian Ekra

Formidler

Telefon: 905 59 693

Solveig Helgesen

Formidler

Telefon: 950 42 556

Monica Skogen

Formidler

Telefon: 901 88 513

Ingrid Gartha Simpson

Formidler Besøkssenter Raet (permisjon)

Telefon: 413 05 788

Joakim Svindland

Formidler

Telefon: 48049512

Kjetil Viken

Formidler

Telefon: 98069077

Maren Elise Nyberg

Formidler