Vi har åpent i hver dag i perioden 23. juni – 15. august, med begrenset antall billetter tilgjengelig. Dette for å sikre at alle våre besøkende kan holde god avstand og ivareta godt smittevern. Hele utstillingen rengjøres hver morgen, mellom hver økt og etter endt arbeidsdag. Overalt på senteret er mulighet for spriting av hender lett tilgjengelig. Utenfor sommersesong har vi åpent hver helg og i skoleferier.

Gå til Vitensenteret i Arendal
Gå til Vitensenteret i Kristiansand