Avdeling

Den 8. april 2024 ble det første spadetaket til nytt Vitensenter på campus UiA, Kristiansand tatt.

I løpet av høsten 2024 vil Vitensenteret Sørlandet, i samarbeid med Agder Fylkeskommune, tilby kurs til alle lærere på videregående skoler i Agder. Tema er elever med høyt læringspotensiale. Disse kursene skal bidra til å øke forståelsen for hvordan man best mulig skal kunne identifisere, samt arbeide med denne elevgruppen.

Har du lyst til at Vitensenteret skal komme på besøk til din SFO med ulike eksperimenter?
Dette er et flott tilbud for skoler/SFO:er som ønsker å gjøre noe litt utenom det vanlige i skoleferiene.

«- Vi håper denne gaven vil føre til at enda flere barn og unge blir glad i realfagene»

Byggherre, entreprenør og arkitekt er engasjert og forprosjektet er i gang

Microbits can power the world if you know how to use them

Nytt samarbeid vil gi ungdom i Agder viktig kunnskap om fiskerioppdrettsnæringen!