Besøkssenter Raet nasjonalpark

Vi bygger om og gjør plass til ny utstilling. "Havet som ressurs" en utstilling om havbruk, vil stå ferdig sommeren 2024. Vitensenteret i Arendal holder derfor stengt ut året 2023. 

Besøkssenter Raet

Se hva som skjer på Besøkssenter Raet$

Bli kjent med artene som lever i Raet nasjonalpark.

Både på land, i lufta og havet er det et yrende og fargerikt liv.

Lær om de ulike artene $

Opplevelser på Besøkssenter Raet

Raet nasjonalpark i skolen

I dette undervisningsprogrammet får elevene kjennskap til Raet nasjonalpark, og det som er unikt med nasjonalparken i vårt nærområde. Vi gir dem et innblikk i økosystemet i området, spesielle landformasjoner og lærer hvordan vi best mulig kan ta vare på naturen for fremtiden.

Se hele undervisningstilbudet $

Samarbeid $