Miljøagentene

Barna i Miljøagentene er utrolig flinke og engasjerte! De er interessert i å få delta i skikkelig havforskning og prosjekter over tid. Besøkssenter Raet nasjonalpark og Miljøagentene samarbeider om flere spennende aktiviteter og prosjekt. 

Når vi samarbeider med Miljøagentene er de noen ganger på besøk hos oss på Vitensenteret, og andre ganger er vi ute sammen på feltarbeid. I vår har vi hatt fokus på livet i havet og samle data om bestanden.

Miljøagentene har sammen med oss, bygget små forskningsplattformer som skal huse Tangkutlinger. Tangkutlinger er Norges vanligste fisk, og en veldig viktig næringskilde for mye av livet i havet. Den er ganske unnselig for mange, men spektakulær når man legger merke til den.

Nå hjelper Miljøagentene oss å fange noen av dem, slik at vi kan samle data om bestanden i Raet nasjonalpark.

MILJØAGENTENE