Bestas skattekiste

Det står en låst kiste i rommet. Klarer barna å finne riktig kode og åpne kista? Barna får utforske Bestas Mystiske Skattekiste med ulike eksperimenter.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til følgene

  • At barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • At personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger samt delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
Hvem passer det for: Barnehage

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: Barnehage

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $