Mekatronikk

Gjennom en prosess av aktiviteter skal elevene bli kjent med kombinasjonen av mekaniske og elektroniske prinsipper, og utvikle et mekanisk produkt. Elevene må løse en oppgave; flytte, heve, eller senke noe. I prosessen inngår IKT/programmering, konstruksjon og problemløsing.  

Kompetansemål

  • utforske lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 
  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov 
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar. 
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn 
Hvem passer det for: Mellomtrinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 5. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $