Knappeskrinet

Vi finner frem mange ulike knapper og jobber med sortering, telling, mønstre og former. Barna jobber praktisk, og utforskende med korte veiledninger fra formidler.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til følgende

  • At barna leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling, samt at de får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.
  • At barna undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter.
Hvem passer det for: Barnehage

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: Barnehage

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $