Raet nasjonalpark

Elevene skal få kjennskap til Raet nasjonalpark, og det som er unikt med nasjonalparken i vårt nærområdet. De skal få et innblikk i økosystemet i området, spesielle landformasjoner og lære noe om hvordan vi best mulig kan ta vare på naturen for fremtidig bruk. 

Kompetansemål

  • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen 
  • gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap 
  • Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg. 
Hvem passer det for: Mellomtrinn, ungdomstrinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 7. trinn

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Trygve Norgaard: trygve@raetbesokssenter.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $