Familiematematikk

Familiematematikk

Familiematematikk gir barn og foreldre en felles positive opplevelse med tall og matematiske begreper

Familiematematikk

Familiematematikk-kursene har som mål å gi barn og foreldre en felles positive opplevelse med tall og matematiske begreper. Kurset har vært organisert i to deler med en varighet på to timer.

I de første 90 minuttene samarbeider foreldre og barn sammen om ulike matematiske utfordringer, leker og spill.

I de siste 30 minuttene deltar foreldrene på et lite foredrag med temaet: Hvordan vi som foreldre kan være en støtte i barnas matematikkopplæring? I mellomtiden tar en av våre Vitenloser barna med på en spennende aktivitet. Kurset har en praktisk og konkret tilnærming slik at både foreldre og barn skal oppleve at de får et godt utbytte av kvelden. Etter kurskvelden får alle familiene med seg et mattehefte med morsomme spill og utfordringer.

Passer for: førskole 1. trinn

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere formidlingsprogram $