Ioniserende stråling

Et praktisk formidlingsprogram om ioniserende stråling. Målet med programmet er at elevene skal bli kjent med ulike typer ioniserende stråling.  Elevene får gjennomføre praktiske forsøk med gjennomtreningsevne og halveringstid, samt bygge og utforske et tåkekammer. 

Kompetansemål

NAT VG1 studieforberedende

  • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper beredende

NAT VG3 påbygg

  • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
Hvem passer det for: NAT VG1 studieforberedende, NAT VG3 påbygg
Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Monica Skogen: monica@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $