Flammer og magneter

Aktivt og utforskende formidlingsprogram med stasjonsarbeid, og spennende eksperimenter. Elevene skal få kjennskap til praktiske situasjoner med kjemi og fysikk. Elevene lærer gjennom egne observasjoner.  

Naturfag er et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. 

Kompetansemål: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer 
Hvem passer det for: 1. trinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 1. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $