Feirer insektene jul?

Dette er et opplegg hvor vi undersøker kald og varm luft sammen. Vi vil bli bedre kjent med insekter og snakker om hvor insektene er i jula og når det blir kaldt. Deretter vil vi lage insekts hotell som kan gis i julegave og settes ut til våren. Som avslutning vil vi lese historien om Fluen fred som feirer jul mens vi koser oss med pepperkaker.

 

Rammeplanen

Fra kapittel 1 – Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

Fra kapittel 9 – Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv

Kompetansemål

Etter 2. trinn:

  • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
  • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

Etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Etter 7. trinn:

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere formidlingsprogram $