Modellering og problemløsing

Dette er et undervisningsprogram i praktisk matematikk med fokus på modellering av forskjellige situasjoner. Vi modellerer uten regresjon. Elevene gjør målinger og datainnsamling og bruker dette til å løse nye problemer. Vi legger stor vekt på motivasjon, mestring og praktisk arbeid. 

Kompetansemål

  • Modellere situasjoner knyttet til temaer fra samfunnsliv 
  • En modell i matematikk P er en beskrivelse av virkeligheten i matematisk språk. Elevene skal ha innsikt i hvordan modeller i matematikk brukes for å beskrive dagliglivet, arbeidslivet og samfunnet ellers. Modellering i matematikk P handler om å lage slike modeller. Det handler også om å kritisk vurdere om modellene er gyldige, og hvilke begrensninger de har, vurdere modellene i lys av de opprinnelige situasjonene og vurdere om de kan brukes i andre situasjoner. Anvendelser i matematikk P handler om at elevene skal få innsikt i hvordan de skal bruke matematikk i ulike situasjoner, både i og utenfor faget. 
Hvem passer det for: 1P og 1PY

Inngår i formidlingsavtale med Agder Fylkeskommune

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Monica Skogen: monica@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $