Problemløsing

Elevene blir bevisstgjort på ulike problemløsningsstrategier og hvordan disse kan brukes. Vi bruker konkreter og jobber praktisk. 

Kompetansemål

  • Utforsking i matematikk P handler om at elevene leter etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsning i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løse problemer og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. Problemløsing handler også om å analysere og omforme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere om løsningene er gyldige.
Hvem passer det for: 1P og 1PY

Inngår i formidlingsavtale med Agder Fylkeskommune

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Monica Skogen: monica@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $