Forsk og finn (BHG)

Barna prøver ulike eksperimenter, undrer og snakker sammen om hvorfor ting er som de er. De får også prøve seg på enkel programmering med våre Bee-Bots.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til følgende

  • At barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • At personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, samt delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • At personalet utforsker og eksperimenterer med teknologi og naturfenomener sammen med barna
Hvem passer det for:  Barnehage

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: Barnehage

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $