Energidag

Praktisk formidlingsprogram i samarbeid med Å Energi. Her får elevene utforske energibegrepet, og lære om hvordan vi produserer strøm på forskjellige måter i verden. 

Kompetansemål

  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.   
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.   
  • Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling samt demokrati og medborgerskap  

Hvem passer det for: 9. trinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 9. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $