Lærerkurs

Utvidet lærerkurs i programmering med micro:bit for ungdomstrinnet

Utvidet programmering

Dette er en kurspakke bestående av to kursøkter om programmering ved bruk av micro:bit.

Kurs 1:

  • Introduksjon til programmering i micro:bit
  • Presentasjon av oppdrag som man kan jobbe videre med i klasserommet
  • Læreren jobber med programmering og konkrete oppdrag i klasserommet
  • Vitensenteret Sørlandet sender en kartleggingsundersøkelse i forkant av kurs 2 (tid til å jobbe med oppdrag: 4 – 6 uker. Undersøkelse sendes 2 uker før kurs 2)

 

Kurs 2:

  • Evaluering og erfaringsdeling
  • Gjennomgang av praktiske øvelser
  • Tips til didaktiske grep om hvordan man kan jobbe hensiktsmessig med programmering med elever (Innholdet i kurset blir tilpasset tilpasset tilbakemeldinger fra lærerne)
Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere formidlingsprogram $