Kjemi for mellomtrinnet

Kjemi for mellomtrinnet

Hvordan jobbe med kjemi på en engasjerende måte?

Kjemi for mellomtrinnet

Hvordan jobbe med kjemi på en engasjerende måte?

Innholdet i kurset baserer seg på kompetansemål i tråd med fagfornyelsen – nye lærerplaner 2020. Kursdeltakerne får tips og idéer til enkle forsøk som kan gjennomføres av barn og lærere i et klasserom, uten bruk av dyrt utstyr. Deler av kursdagen består av praktisk arbeid. Vi stiller med alt av utstyr.

Vi vil har fokus på utforskende metode og gi konkrete eksempler på hvordan forsøkene kan bidra til dybdelæring. Oppgavene viser eksempler på hvordan man kan arbeide for at elevene kan bruke allerede tilegnet kunnskap i nye situasjoner.

Innhold i kurset:

  • Kjemiske reaksjoner og forsøk som skaper undring
  • Faseoverganger og partikkelmodellen
  • Hvordan arbeide med “detektivoppgaver” som utforskende metode?
  • Hvordan kan man arbeide i klasserommet på en sikker måte?
Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere formidlingsprogram $