Knokkel Knut

Vi lærer om skjelettet vårt gjennom ulike praktiske aktiviteter. Knokkel-Knut, vår skjellet-maskot, er med og vi prøver å svare på ulike spørsmål rundt skjelettets rolle i kroppen. Hvordan ville vi sett ut uten knokler? Er knokler døde eller levende? Hvordan kan vi se skjelettet? Og er alle skjelett like? 

I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse. 
Hvem passer det for: 3. trinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 3. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $