Kule-programmering

Lekende og elevaktivt om og med programmering. Elevene skal tenke algoritmisk; observere og endre programmering, tilpasse hendelser til praktiske situasjoner og gjøre endringer for å oppnå gitte krav 

Kompetansemål

  • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel 
  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
Hvem passer det for: 4. trinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 4. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $