Ikke gjør dette hjemme jr.

Løs utfordringer, samarbeid om å få åpnet våre fire eksperiment-kister!

Passer fint både som et formidlingsprogram innenfor kjemi, eller som en gøyal og spennende samarbeidsøkt for klassen (f.eks. sommeravslutning).

Eksperimenter og utfordringer. Elevaktivt og praktisk. 

Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. 

Kompetansemål

  • Utforske faseoverganger, og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
Hvem passer det for: Mellomtrinn
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $