Utforskende matematikk

Elevene skal få en praktisk utforskende oppgave hvor de skal finne frem sammenhengen i Pythagoras læresetning og bli bedre kjent med denne gjennom ulike praktiske øvelser. De skal få oppleve hvordan Pythagoras læresetning kan brukes i beregninger for å utføre praktisk arbeid, og bruke en liten robot til å se sammenhengen mellom lengdene på kateter og hypotenus i en rettvinklet trekant. 

Kompetansemål

  • beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk  
  • lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner   
Hvem passer det for: 8. -9. trinn

Inngår i formidlingsavtale med Arendal kommune: 8. trinn

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $