Strandnot

Naturfagsdag ute. Vi trekker strand-not, undersøker abiotiske og biotiske faktorer i havet, og blir kjent med arter i strandsonen.  

Kompetansemål

  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp    
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 
Hvem passer det for: Ungdomstrinn og Videregående skole
Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Trygve Norgaard: trygve@raetbesokssenter.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $