super:bit

I løpet av programmet vil elevene få kjennskap til hvordan de kan programmere micro:bit til å utføre forskjellige oppgaver, og grunnleggende kjennskap til ny teknologi, selvkjørende biler og smarte byer. I tillegg fremmer programmet at man jobber i tråd med den algoritmiske tankegangen. 

Formidlingsprogrammet er en del av en nasjonal satsing sponset av Sparebankstiftelsen. Du kan lese mer om denne satsingen, samt få gode tips og idéer til din egen undervisning her:

https://www.superbit.no/

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;  

  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsaks-virkningsargumenter, trekke slutninger, vurdere noen feilkilder og presentere funn og hvordan en har kommet fram til disse  
  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen  
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer  
  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.  
Hvem passer det for: 6. trinn
Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Børge Mørkved Simonssen: borge@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $