Spillprogrammering

Spillprogrammering med Makecode Arcade. Elevene utforsker og lager sitt eget spill. Vi tester ut spillene og leker oss med programmering. 

Kompetansemål

  • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel 
  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
  • eleven skal kunne bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.  
Hvem passer det for: Mellomtrinn 5-7. trinn
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $