Prosent og problemløsning

Elevene får samtale rundt tema prosent, og vurdere ulike tilbud. Vi introduserer dobbel tallinje som et verktøy for å løse og forstå prosentoppgaver. Elevene bruker så denne for å løse vår praktiske Kodeknekker-løype. Vi legger stor vekt på motivasjon, mestring og praktisk arbeid! 

Kompetansemål

  • Bruke prosent og vekstfaktor i utregninger, presentere og begrunne løsninger 
Hvem passer det for: 1P og 1PY

Inngår i formidlingsavtale med Agder Fylkeskommune

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Monica Skogen: monica@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program

Flere formidlingsprogram $