Programmering av robot

Dette er et formidlingsprogram i grunnleggende programmering med fokus på algoritmisk tenking og utforsking. Elevene løser ulike utfordringer og oppgaver ved hjelp av programmering. Motivasjon, mestring og praktisk arbeid er i hovedfokus.

Programmet inneholder:

  • Vi programmerer en fjernstyrt bil ved hjelp av micro:bit.
  • Vi jobber med strukturen i programmering og sammenligner kodeblokker med koden i Python. Vi legger stor vekt på programmeringsglede.

Kompetansemål Matematikk 1P, 1PY

Digitale ferdigheter i matematikk innebærer å kunne bruke graftegner, regneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løse matematiske problemer.

Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løse problemer og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy.

Hvem passer det for: 1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Inngår i formidlingsavtale med Agder Fylkeskommune

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Monica Skogen: monica@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlings-program
Film fra formidlingsprogrammet

Flere formidlingsprogram $