Bygger nyskapende vitensenter på campus

Byggherre, entreprenør og arkitekt er engasjert og forprosjektet er i gang. Målet er å åpne et helt nytt publikumsbygg for UiA og Vitensenter Sørlandet på Campus Kristiansand i første halvdel av 2026.

 

SPENNENDE: – Det er svært gledelig at vi er kommet så langt at vi nå har tildelt kontrakter og er i gang med forprosjektet. Dersom alt går som planlagt, vil Kristiansand få Norges kanskje mest spennende og faglig funderte vitensenterbygg til glede for nysgjerrige barn, unge og voksne i alle aldre om bare noen få år.

Det sier Kjetil Hellang, direktør i UiAs økonomi- og campusavdeling. Han forteller at initiativtakerne til nybygget – Vitensenter Sørlandet og UiA, landet anbudskonkurransen for prosjektet i begynnelsen av mai.

Byggherre, utbygger og arkitekt
Det er Statsbygg som er grunneier og bortfester grunn til nybygget, som er tenkt plassert på universitetets campus på Gimle, tett ved Spicheren Treningssenter og Helsehuset til studentsamskipnaden. Videre er eiendomsselskapet Greveskogen Eiendom AS i Oslo byggherre, gjennom formålsselskapet Vitenbygg Campus Kristiansand AS, mens Skanska Bygg Region Sør skal stå for selve utbyggingen.

Med er også det oslobaserte arkitektkontoret Filter, som blant annet har vært engasjert i utbyggingen av det nye skole- og idrettssenteret i Søgne som ferdigstilles i sommer.

Selve prosjektet er organisert som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der det private selskapet har byggherrerollen og tar ansvar for byggingen, finansieringen, driften og vedlikeholdet, mens UiA og Vitensenter Sørlandet blir leietakere i bygget som de selv har ivret for.

Spennende opplevelser og læring
Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge med avdelinger i Arendal og Kristiansand. Mer enn 50 000 barn, unge og voksne har besøkte eller deltok på aktiviteter og formidlingstilbud levert av Vitensenteret Sørlandet i 2022, som var en økning på over 20%. Vitensenteret ønsker å satse på et økt tilbud og levering i Kristiansand, og da er det behov for flere ansatte og større arealer.

Vitensenter Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge med på Agder, og nå vil satsningen i Kristiansand bli større.  Når det nye vitenbygget på 3000 kvadratmeter står ferdig, flytter kristiansandsavdelingen til Vitensenter Sørlandet inn i 2000 av disse.

Vitensenteret er populært blant barn og unge, og nybygget på Gimle gir det anledning til både å utvikle og utvide aktiviteten i Kristiansand. Kristiansand kommune skal være med på å definere innhold og bidra så senteret blir et godt tilskudd til kommunens innbyggere og tilreisende. Kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand kommune, synes satsningen er spennende og ønsker at kommunen skal være involvert i den videre utviklingen av Vitensenteret i Kristiansand. Det har vært godt samarbeid over mange år, men nå legges det opp til et enda tettere samarbeid.

Kommunedirektør i Arendal kommune, Inger Hegna, mener dette vil bidra til å øke interessen for realfag blant barn og unge i hele regionen, og at et Vitensenter på campus, vil være et viktig løft for å bygge kunnskaps- og kompetansenivået i Arendal og Kristiansand og samlet for regionen.

Helårig fokus på vitenskapsformidling
De resterende 1000 kvadratmeterne skal disponeres av Universitetet i Agder som en forsknings- og formidlingsavdeling for universitetets vitenskapelige virksomhet, og hvordan vitenskap kan formidles til særlig barn og unge.

I UiA sin del vil anslagsvis 500 kvadratmeter vil bli åpne for publikum, med utstillinger og aktiviteter i samarbeid med Vitensenter Sørlandet. I resten av rommene planlegger universitetet infrastruktur og samskapingsplass mellom forskere, studenter, regionalt næringsliv, offentlig forvaltning, og andre som har et særlig fokus på vitenskapsformidling.

Et samskapingsprosjekt
– Hele prosjektet er et godt eksempel på et samskapingsprosjekt som utvikles i tett kontakt med aktørene som er med, sier Kjetil Hellang, som forteller at parallelt og sammen med forprosjektet som utvikles nå, arbeider UiA med å konkretiser innholdet av sin del av det nye vitenbygget.

Positivt for regionen
Forprosjektet, inkludert skissetegninger av bygget, skal etter planen være ferdig utpå høsten. Det vil mot slutten av året være henholdsvis styret til UiA og ledelsen i Arendal kommune som beslutter om prosjektet skal gå videre til byggefasen. Deretter vil prosjektet gå videre til prosjektdeltaljering og utførelse, slik at bygget kan stå ferdig våren 2026. For UiA sin del er det universitetsstyret på styrets møte i november som skal beslutte om prosjektet skal gå videre til byggefasen og slik at bygget kan stå ferdig våren 2026.

Se også:

https://www.uia.no/nyheter/skipar-viten-og-opplevingsenter-hjaa-uia-i-kristiansand

 

Byggherre, entreprenør og arkitekt er engasjert og forprosjektet er i gang

Med Miljøagentene på feltoppdrag

En viktig samarbeidspartner for Vitensenter i Lister-regionen.

Super:bit lærer de unge å skape og ha det gøy med teknologi.

Veien mot et Vitensenter i Kvinesdal – slik startet prosessen

Et Vitensenter i Kvinesdal vil bidra til økt realfaglig kompetanse i skolene.

Nytt samarbeid vil gi ungdom i Agder viktig kunnskap om fiskerioppdrettsnæringen!