UNDER ETABLERING:

Vitensenter i Kvinesdal

Tenk deg en blanding av et moderne museum, et laboratorium. en praktisk skoletime og en spennende lekeplass – da har du et inntrykk av hva et vitensenter kan tilby.

Et regionalt vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi for barn og unge. På et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom aktiviteter, eksperimenter og utstillinger. Det er flere grunner til at Kvinesdal ønsker en avdeling av Vitensenteret Sørlandet til kommunen.

Økt realfaglig kompetanse i skolene

For at Kvinesdal skal være attraktive for næringslivet, trenger vi at flere tar mer utdannelse. Bedrifter i Kvinesdal og Lister regionen vil aller helst rekruttere fra egen region, men må ha folk med riktig kompetanse. Vitensenteret vil kunne bidra til å øke interessen for å ta fullføre skolen, og få ambisjoner om egn utdannelse. Et Vitensenter vil kunne påvirke kompetansen i området, og dermed også påvirke levekår i kommunen og regionen. Vitensenteret Sørlandet vil gi økt tilgang til realfaglig kompetanse, utstyr og kunne være en ressurs i mange av skolene på Lister for å møte de forventninger og krav som ligger i fagfornyelsen.

Nye besøkende til sentrum

Etableringen av Vitensenteret Kvinesdal vil være med på å utvikle attraksjoner og attraktivitet som kan trekke nye besøkende til sentrum. Vitensenteret ønsker et samarbeid med andre på Lister, for å kunne bidra med å styrke Lister som et attraktivt reisemål.

Gode arbeidsplasser

Vitensenteret Kvinesdal skal dekke Lister-regionen, vil trenge flere ansatte og er et godt startsted for unge arbeidstakere for videre arbeidsliv. Vitensenteret Sørlandet har i flere år vært en arena for andre aktører i sitt utviklingsarbeid som også har resultert i flere arbeidsplasser, f.eks. innen kreative næringer.

Viktig samfunnsaktør

Vitensenteret vil også gjennom tilbud til utdanningssektoren og fritidsmarkedet kunne bidra til at det er mer attraktivt å bo i kommunen.  Vitensenteret Kvinesdal vil utvikle nye formidlingsprogram, kurs, utstillinger og aktiviteter i samarbeid med lokalt næringsliv, skoleeiere og andre sentrale ressurser.

Hva kan du oppleve på et Vitensenter?