Det at lokale bedrifter som Eramet Norway Kvinesdal engaserer seg i arbeidet med å få et vitensenter lokalisert i Kvinesdal, er svært viktig og sender et klart signal om støtte og tillit.

Verksdirektør Sem Gysland som er med i styringsgruppen i prosjektet ‘Etablering Vitensenteret Kvinesdal’, inviterte oss på besøk slik at vi kunne bli bedre kjent med mangansmelteverket.

Jeg håper at vitensenteret kan bidra aktivt til at flere lærer mer om prosessen og kunnskapen som kreves for å produsere manganlegeringer av høy kvalitet slik som Eramet Norway gjør i Kvinesdal. Manganlegeringene produseres på en ressurseffektiv måte og selges til den globale stålindustrien. Den innsatsen ansatte ved Eramet Norway legger ned i arbeidet med å ivareta klima og miljø i hele sin produksjon er bare imponerende. Det er noe helt annet å snakke om det enn det å faktisk starte opp og gjøre jobben slik som Eramet Norway gjør, sier en entusiastisk Kine.

Egentlig skulle jeg ønske alle hadde hatt anledning til å få omvisning på Eramet, det er utrolig imponerende mye kunnskap og kompetanse her.

Kine Wangerud, Leder Vitensenteret Sørlandet

I tillegg til å bruke sin kunnskap, kompetanse og tid på prosjektet for å få etablert et vitensenter i Kvinesdal, har Eramet Norway også bestemt at de vil støtte oss økonomisk. Vi får et tilskudd til drift over flere år og penger til å kunne investere i noe av alt det utstyret vi kommer til å trenge. Eramet Norway representerer en industri som bare vil bli viktigere og viktigere for Norge, spesielt i lys av det grønne skiftet som verden står ovenfor. Det er viktig å spre kunnskap om at vi kan ha industri i Norge som bidrar positivt til verdenssamfunnet selv om den krever mye energi, fordi vi bruker fornybar energi i produksjonen.