Det startet med et forprosjekt hvor samarbeid ble etablert med det amerikanske selskapet Itec Entertainment, som har utviklet Walt Disney!

Kvinesdal kommune, sammen med Innovasjon Kvinesdal og Handelshuset Kvinesdal leide inn det amerikanske selskapet Itec Entertainment for å utvikle ett attraksjonskonsept for Kvinesdal sentrum. Dette for å få bistand i arbeidet med å finne gode konsepter som kunne trekke flere besøkende til sentrum. En masterplan for sentrum ble utviklet og fikk navnet «The Landings at Kvinesdal». Det å skape opplevelser, helårs attraksjon og flere aldergrupper var noe av det som The Landings at Kvinesdal vekta.

Nysgjerrigper

Dette kombinert med ordførerens hjertebarn Nysgjerrigper- konkurransen førte til at ordfører Per Sverre Kvinlaug, daværende kommunalsjef Jostein Røyseland, næringssjef Liv Øyulvstad, og daværende styreleder i Innovasjon Kvinesdal Ludvig Hunsbedt besøkte Vitensenteret Sørlandet. Vitensenteret tente på ideen om å være en del av en viktig sentrumsutvikling. Videre organiserte ordfører Kvinlaug klassetur til Vitensenteret Arendal som premie for de som vant Nysgjerrigper- konkurransen. Her fikk ordføreren selv se mestringsglede og entusiasme blant alle elevene fra Kvinesdal.

Hele Agder

Vitensenteret Sørlandet har siden oppstarten av driften i 2012 vært opptatt av at det skal gjennomføres formidlingsprogram og aktiviteter i alle kommunene på Agder. Det har derfor vært ønskelig med flere avdelinger slik at vi blir en del hverdagen til enda flere barn og unge.

Kompetanse og ressurspersoner

Fra de første samtalene startet, til at det ble bestemt at man ville satse på å etablere en Vitensenteravdeling i Kvinesdal, gikk raskt. De første man tok kontakt med var representanter fra barnehager, skoler, næringslivet, politikere, noen lokale ressurspersoner og ressurssentre som arbeider med utvikling av tettsteder. I et slikt arbeid er det viktig å knytte til seg dyktige mennesker, som ønsker å dele sine erfaringer, kunnskap, nettverk og kan gi gode råd underveis. Det ble etablert en styringsgruppe, som ledes av ordføreren i Kvinesdal, og en arbeidsgruppe med en dedikert og erfaren prosjektleder. Jostein Røyseland har ledet prosjektet gjennom flere viktige milepæler, og har nå gitt stafettpinnen videre til næringssjef Liv Øyulvstad.

Liv Øyulvstad
Næringssjef Kvinesdal kommune

Kine Wangerud
Leder Vitensenteret Sørlandet

Jostein Røyseland
Tidl. prosjektleder Kvinesdal kommune

Per Sverre Kvinlaug
Ordfører Kvinesdal kommune

Frode Olsen
Daglig leder Tratec Halvorsen

Sem Gysland
Fabrikkdirektør Eramet Kvinesdal

Gaute Tjørholm
Administrerende direktør Sira-Kvina

Åse Versland
Daglig leder Handelshuset Kvinesdal

Kenneth Andresen
Fylkesdirektør Vest-Agder Fylkeskommune

Styringsgruppe

 • Per Sverre Kvinlaug. Leder av styringsgruppen, ordfører Kvinesdal kommune
 • Sem Gysland. Fabrikkdirektør Eramet
 • Frode Olsen. Daglig leder Tratec Halvorsen
 • Gaute Tjørhom. Adm. direktør Sira-Kvina
 • Åse Versland. Daglig leder Handelshuset Kvinesdal
 • Liv Øyulvstad. Næringssjef Kvinesdal kommune
 • Kine Wangerud. Leder Vitensenteret Sørlandet
 • Kenneth Andresen. Fylkesdirektør Vest-Agder Fylkeskommune

Arbeiddsgruppe

 • Kine Wangerud. Leder Vitensenteret Sørlandet
 • Liv Øyulvstad. Næringssjef Kvinesdal kommune
 • Jostein Røyseland. Tidl. prosjektleder Kvinesdal kommune