I 2020 kom nye læreplaner der programmering inngikk som et nytt element i flere fag. Dette lærer de unge å skape og ha det gøy med teknologi.

Vitensenterforeningen, en felles forening for alle de regionale vitensentrene i Norge, koordinerer nå flere prosjekter for å bistå lærere og elever i møtet med nye læreplanmål.

Gratis for skolene

Vitensenteret Sørlandet tilbyr elevkurs og lærerkurs som danner grunnlag for videre arbeid med programmering i skolen. Utstyret består av mikrokontrolleren micro:bit og ekstrautstyr til denne. Utdanningsdirektoratet og DnB sparebankstiftelsen finansierer satsningen slik at både kurs og utstyr er gratis for skolene.

Undervisning og kurs foregår både på Vitensenteret Sørlandet, og ved at Vitensenteret kommer på besøk til skolene. Innen utgangen av 2021 har alle grunnskoler i Agder fått dette tilbudet.

SmartBy

Undervisningen tar høyde for ulik kjennskap til programmering og kan differensieres ut ifra elevenes forkunnskaper. Elevene får ulike oppgaver de må løse for innbyggerne i SmartBy. For å hjelpe må innbyggerne tas det i bruk ulike teknologiske løsninger. Målet er at alle kan delta og oppleve mestring.

Lærerkurs

Læreren er også med når Vitensenteret gjennomfører undervisningsprogrammet med elevene. For at skolen skal få klassesett med super:bit-utstyr, må minst en lærer per skole fullføre et lærerkurs. Vi har erfaring med at utstyr brukes mer hvis lærere har fått anledning til å ta det i bruk, gjerne sammen med elevene.

Læringsutbytte

Undervisningsprogrammet inneholder både for- og etterarbeid, samt ulike ekstraoppgaver som kan arbeides med på skolen i etterkant. Dette sikrer læringsutbytte og forsterker forståelsen for programmering.