Digitalisering i skolen

Programmering for 5. trinn

Formidlingsprogrammet vil gi elevene en introduksjon til programmering av microkontrolleren Microbit. Elevene får lage egne enkle programmer med micro:bit som utnytter knapper, skjerm, ristefunksjon og tonegenerator. De blir kjent med konseptene variabler og løkker som inngår i læreplanen. 

Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å kunne bruke grafteiknar, rekneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løyse matematiske problem. 

Kompetansemål

  • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer. 
Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere formidlingsprogram $