Lyr er en torskefisk som lett kan forveksles med sei, men har en farge som glinser som messing. Lyren spiser krepsdyr, sild, brisling og tobis. Ved dykking og snorkling kan du se lyren over tareskogen og langs tangbeltet tett inn til land. 

Program: Se hva som skjer