Sjøstjerne har fem tykke og jevnt tilspissede armer. Vanlig korstroll spiser helst blåskjell, som åpnes ved hjelp av sugeføttene. Når åpningen er stor nok, vrenger sjøstjerna ut magesekken og dytter den inn i blåskjellet. Magesaften løser opp muslingen slik at næringen fra muslingen tas opp av sjøstjerna gjennom magesekken. Korstroll tar også andre skjell, rur, børstemark, andre pigghuder og død fisk.