Glassmaneten er gjennomsiktig som glass, og den opptrer ofte i store mengder langs strendene om sommeren. Den har korte nesletråder, men giften fra dem er svak og kan normalt ikke merkes av mennesker. Fra oversiden ser du fire sirkler rundt midtpunktet. Hos hannene er disse hvite og hos hunnene er de blåfiolette – nesten rosa. Dette er manetens kjønnsorganer.