Fjæremark er en børstemark som lever i sandbunnen – ikke ulikt hvordan meitemarken lever i jorda. Fjæremarken «spiser» sand og tar opp næringsstoffene i tarmen, og når sanden har passert gjennom marken, skyves den ut gjennom sandkanalen og kveiler seg rundt åpningen. Disse sandkveilene, sandspagetti, er lett å få øye på når sandstranda er tørrlagt ved fjære sjø.