Strandbalderbrå er en av våre vanligste strandplanter. Mange ser nok på strandbalderbrå som en prestekrage fordi blomsten ligner. Men selv om blomstene kan ligne på prestekragens, er balderbråplantenes bladverk ganske annerledes enn hos prestekragen. Prestekrage vokser på tørre bakker, veikanter og slåttemark, mens balderbrå er et åkerugras som også kan finnes i veikanter, men da som regel fuktigere.