Personvernerklæring for Vitensenteret Sørlandet

Vitensenteret Sørlandet tar personvern på alvor. Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler informasjonen du gir oss ved påmelding til vårt nyhetsbrev og ved bruk av våre tjenester.

Personvernerklæring: Oppdatert dato: 01.10.2019

1) INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for Vitensenteret Sørlandet og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Vitensenteret Sørlandet forholder seg til norsk lov og de krav som stilles der.

Vitensenteret Sørlandet, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet, sosiale medier og billettsystemet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd). Vitensenteret Sørlandet sin hjemmel for å behandle personopplysninger varierer, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er pålagt for etterlevelse av andre lover. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Å gi fra seg personopplysninger til oss er frivillig og du kan enkelt velge å bli fjernet fra våre lister i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2) OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERK

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøpshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder ved Vitensenteret Sørlandet som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev, nettbutikk eller billettsystem, oppgir du en del informasjon som lagres av oss. Dette innbefatter navn, e-postadresse, adresse og noen ganger mobilnummer.

 Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til enketpersoner. Du kan blokkere informasjonskapsler i din nettleser, men dette kan påvirke funksjonaliteten og tjenestene du bruker på hjemmesiden vår.

4) HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL (HJEMMEL)

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere tjenestene våre til deg:

For å sende deg informasjon i forhold til kommende arrangementer ved Vitensenteret Sørlandet.

Vi bruker personopplysninger for å sende deg informasjon knyttet til dine oppgitte interesser og aktive kjøp. Dette kan være informasjon om endringer, avlysninger eller praktisk informasjon som angår ditt besøk på Vitensenteret Sørlandet.

For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og produktinformasjon som er mest mulig relevant for deg.

5) DELING AV OPPLYSNINGER

Vi deler ikke personopplysninger med andre.

6) ADMINISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på post@vitensor.no

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene i henhold til  personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller i henhold til GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@vitensor.no

7) SLETTING AV PERSONDATA

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til post@vitensor.no

8) MARKEDSFØRING I ULIKE MEDIER 

Dersom du har gitt ditt samtykke til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post, telefon, SMS, push-varsel, post/brev, sosiale medier eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kundeundersøkelse, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, push-varsel, post/brev og sosiale medier.  Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjoner i epostene og SMS-ene.

9) ENDRINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

10) RETT TIL Å KLAGE

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.
Det er mulig å endre på billettkjøp, inntil en dag før besøk. Ved bestilling av eventer og andre bookinger, avtales egne avbestillingstider for hvert enkelt event.

Kan dere få lagt til om det er angrerett, ombookingsmulighet osv for billettkjøp/tjenester?

11) KONTAKTINFORMASJON

Vitensenteret Sørlandet, ved daglig leder, har det øverste ansvaret for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@vitensor.no