Vitensenter på campus UiA- første spadetak!

Den 8. april 2024 ble det første spadetaket til nytt Vitensenter på campus UiA, Kristiansand tatt.

– En genistrek. Intet mindre! sa fylkesordfører Arne Thomassen byggestarten på det kommende Vitenbygget på Campus Kristiansand ble markert.

Denne dagen møttes politikere, UiA-ansatte, utbyggere og Vitensenterets ansatte for å ferie første spadetak sammen med 58 elever fra Lovisenlund skole. Både ordførere fra Arendal, Kristiansand samt fylkesordfører var til stede under seremonien og delte sitt engasjement for nytt Vitensenter. Det ble servert kake, boller og saft til alle deltakere uansett alder.

Dagen bød på taler, gjennomføring av første spadetak, VitenShow, Såpebobler og mye annet.

– Dette er en stor dag for UiA og alle rundt oss. Her skal det foregå mye gøy, og mye god vitenskapsformidling. Dette blir en viktig arena for barn og unge, og også for ansatte på UiA, sier Sunniva Whittaker, rektor på UiA.

Det nye Vitensenteret skal stå klart i april 2026.

Hit flytter da den avdelingen som i dag holder til i Markensgate. Ca 2000 kvadratmeter av arealet i bygget vies til Vitensenter. Her blir det plass til en større utstilling, formidlingsrom og mye spennende fra vitenskapens verden.

En tredjedel av arealet i bygget skal disponeres av UiA som en undervisnings-, forsknings- og formidlingsavdeling for universitetets tverrfaglige virksomhet. Bygget vil også undervisningsarealer, skaperverksteder og spisested for UiA. Deler av bygget blir også kafé.

Kort om det nye Vitensenteret på UiA:

  • Det er Statsbygg som er grunneier.
  • Bygget er tenkt plassert på universitetets campus på Gimle.
  • Bygget er på 3000 kvadratmeter i tre etasjer.
  • Byggherre er eiendomsselskapet Greveskogen Eiendom AS i Oslo, gjennom formålsselskapet Vitenbygg Campus Kristiansand AS
  • Skanska Bygg Region Sør skal stå for utbyggingen.
  • Arkitekt i prosjektet er oslobaserte Filter Arkitekter.
  • Selve prosjektet er organisert som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der det private selskapet har byggherrerollen og tar ansvar for byggingen, finansieringen, driften og vedlikeholdet
  • UiA og Vitensenteret Sørlandet blir leietakere i bygget.

(Første spadetak for det nye Vitenbygget på Gimle – UiA)