Prosent

2022-06-02T14:32:59+02:00

Elevene får samtale rundt prosent og vurdere ulike tilbud. Vi introduserer dobbel tallinje som et verktøy for å løse og forstå prosentoppgaver.

Prosent2022-06-02T14:32:59+02:00

Problemløsning

2022-05-25T09:48:19+02:00

Elevene blir bevisstgjort på ulike strategier rund problemløsning, og hvordan disse kan brukes. Vi bruker konkreter og jobber praktisk.

Problemløsning2022-05-25T09:48:19+02:00

Tittel

Go to Top