Arter i Raet

LUFTA

Arter som lever i lufta

Tjeld

Haematopus ostralegus

Tjelden hekker langs strendene og legger vanligvis eggene sine rett på bakken. I Raet nasjonalpark skjer det ofte blant rullesteinene, der det ikke er lett å se de skjøre eggene. Tjelden er en trekkfugl som kommer tidlig, februar/mars og drar allerede i august/september. Tjelden spiser skjell, snegler, mark, insekter og småkryp som den plukker på sand og mudderstrender. 

Makrellterne

Sterna hirundo

Makrellterna er av fuglene som vi er spesielt opptatt av å verne. Den står på norsk rødliste som truet art, og den har dessverre få og til dels svært utsatte hekkeplasser. Ternene kommer fra Sør- og Vest-Afrika i april/mai, og trekker sørover igjen allerede på slutten av sommeren. Ternene er kolonirugere og kan være svært aggressive ved reirplasser. 

Fiskemåke

Larus canus

Fiskemåke er den mest vanlige "bymåken" i Sør-Norge, men i skjærgården har den blitt sjeldnere. Mange mener det er fordi den blir forstyrret på sine naturlige hekkeplasser. Fiskemåken er ganske liten, har lys grå fjærdrakt på rygg og oversiden av vingene, svarte og hvite vingespisser, gult nebb og gule føtter. 

Knoppsvane

Cygnus olor

Knoppsvanene er utpregede vegetarianere. De spiser vannplanter, men dykker ikke. De beiter ved å strekke den lange halsen mot bunnen for å få tak i røtter av siv.