Torsken er en langstrakt fisk med stort hode og rund buk. Den har overbitt og har tydelig skjeggtråd og lys, buet sidelinje mot brunspraglet buk. Kysttorsken lever helst på tarebevokst bunn, og fargen varierer med hvor den lever.