Tjelden hekker langs strendene og legger vanligvis eggene sine rett på bakken. I Raet nasjonalpark skjer det ofte blant rullesteinene, der det ikke er lett å se de skjøre eggene. Tjelden er en trekkfugl som kommer tidlig, februar/mars og drar allerede i august/september. Tjelden spiser skjell, snegler, mark, insekter og småkryp som den plukker på sand og mudderstrender.

Program: Se hva som skjer