Brennmaneten kan bli opptil en meter bred med en svakt buet skive som er glatt på oversiden, og med lange tentakler på undersiden – tett besatt av nesleceller. Tenkaklene kan bli opptil 10 meter lange. Maneter er frittsvømmende dyr med munn midt under hatten eller skvien.