Flatøsters kan ikke forveksles med andre muslinger, men i dag er den en sjelden art i Raet nasjonalpark. En annen østersart, stillehavsøsters, finnes det derimot mange steder, og noen steder har den invadert strendene. Mens flatøstersen er rund og ganske flat, er stilehavsøstersen kraftig bølget med knivskarpe kanter og spisser.