Knoppsvanene er utpregede vegetarianere. De spiser vannplanter, men dykker ikke. De beiter ved å strekke den lange halsen mot bunnen for å få tak i røtter av siv.